HTML hit counter - Quick-counter.net

  HTML hit counter - Quick-counter.net

 

-

   
 
 

 

 

Istoric și organizare

       Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu este organizată în subordinea Consiliului Județean Sibiu și este instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul O.U.G. nr. 50/2004, precum și în temeiul Hotărârii nr. 9/2005 a Consiliului Județean Sibiu.

         În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu, s-a constituit, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu și a biroului județean de evidență populației din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al județului Sibiu. Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă, care asigură realizarea atribuțiilor Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu și ale conducerii executive a acesteia, stabilite prin legi și alte acte normative. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor din județul Sibiu.

          Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu este coordonată de secretarul județului. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu este condusă de un director executiv numit în funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, în condițiile legii.

Date de contact ale instituției

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SIBIU
Str. Câmpului, nr. 14, Sibiu, România
Cod poștal: 550126
 

Telefon: 0040-269-220090; 0040-269-220009; 0040-269-220790
Fax:       0040-269-220207


E-mail:

Director Executiv - director@dcepjsb.ro

Director Executiv Adjunct - directoradj@dcepjsb.ro

Evidența persoanelor - evidenta_persoanelor@dcepjsb.ro

Stare civilă - starea_civila@dcepjsb.ro

Resurse umane - resurse_umane@dcepjsb.ro

Juridic - juridic@dcepjsb.ro

Administrativ - administrativ@dcepjsb.ro

Informatică - postmaster@dcepjsb.ro

Pagină web: www.dcepjsb.ro  

Program audiențe și de lucru cu publicul in cadrul Compartimentului ghișeu unic la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu

Program audiențe DEPABD, Program audiențe Ministerul Afacerilor Interne

Regulament de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu

Declarații avere 2015

Declarații avere 2016

Declarații avere 2017

Declarații interese 2015

Declarații interese 2016

Declarații interese 2017

Salariile de bază ale angajaților din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu, conform legii nr. 153 din 2017

Organigrama instituției

 

Link-uri utile
Noutăți