HTML hit counter - Quick-counter.net

  HTML hit counter - Quick-counter.net

 

-

   
 
 

 

 

Istoric și organizare

       Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu este organizată în subordinea Consiliului Județean Sibiu și este instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul O.U.G. nr. 50/2004, precum și în temeiul Hotărârii nr. 9/2005 a Consiliului Județean Sibiu.

         În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu, s-a constituit, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu și a biroului județean de evidență populației din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al județului Sibiu. Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă, care asigură realizarea atribuțiilor Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu și ale conducerii executive a acesteia, stabilite prin legi și alte acte normative. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor din județul Sibiu.

          Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu este coordonată de secretarul județului. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu este condusă de un director executiv numit în funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, în condițiile legii.

Date de contact ale instituției

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SIBIU
Str. Câmpului, nr. 14, Sibiu, România
Cod poștal: 550126
 

Telefon: 0040-269-220090; 0040-269-220009; 0040-269-220790
Fax:       0040-269-220207


 

Web Site :    www.dcepjsb.ro  

Regulament de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu

Declarații avere 2015

Declarații avere 2016

Declarații avere 2017

Declarații interese 2015

Declarații interese 2016

Declarații interese 2017

Program audiențe la nivelul Direcției Județene de Evidență a                                             Persoanelor Sibiu:

Director Executiv                     Luni - Vineri            8.30 - 11.00

Munteanu Florin-Ioan

Program audiențe Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date

Program audiențe Ministerul Administrației și Internelor

Organigrama instituției

 

Link-uri utile
Noutăți